Har du fått den beste hytteforsikringen?

Hytta er gjerne noe av det kjæreste vi eier, og noe vi ønsker å ta vare på i lang tid - kanskje generasjoner. En god hytteforsikring som sikrer deg ved små og store skader er derfor veldig viktig.

hytte JF.png

Mange som har kjøpt hytte under pandemien har kanskje kjøpt den første og beste forsikringen uten å sette seg inn i hva den faktisk dekker. Dette kan få store økonomiske konsekvenser dersom noe skulle skje med hytta.

Den største trusselen mot å holde hytta i god stand er frost og vannskader. I de verste skadetilfellene må vannrør, gulv og vegger rives og erstattes med nytt. 

Vintersjekkliste for hytteiere 

Her er noen enkle grep som minimerer sannsynligheten for at noe skal skje med hytta mens du er bortreist. 

  • Steng hovedkranen. Pass på å åpne for eksempel kjøkkenkranen etterpå og tøm rørene for vann hvis du skal reise bort i lengre perioder.
  • Fjern alle løse gjenstander fra tomten. I en storm kan de gjerne bli tatt av vinden og gjøre skade som du blir ansvarlig for.
  • Inspiser hytten etter store nedbørsmengder. Tung snø kan gjøre stor skade. Måk taket jevnlig.
  • Hold temperaturen over 10 grader i oppholdsrom, også når du ikke er i hytta.

Visste du at Lederne har fremforhandlet meget gunstige priser på skadeforsikringer? Som medlem får du inntil 30 % rabatt når du for eksempel skal forsikre hytta di. Les mer her, eller kontakt forsikringskontoret for et godt tilbud. 

Telefon: 22 54 51 50
E-post: post@lederneforsikring.no