Forsikringsleverandører

Ledernes medlemsforsikringer er plassert i følgende forsikringsselskaper:

Tryg

  • Innboforsikring
  • Reiseforsikring
  • Ulykkesforsikring
  • Behandlingsforsikring
  • Private skadeforsikringer

Storebrand

  • Livsforsikring
  • Uføreforsikring
  • Uførerente
  • Kritisk Sykdom
  • Barneforsikring