Forsikringsleverandører

Ledernes medlemsforsikringer er plassert i følgende forsikringsselskaper:

Tryg

 • Innboforsikring
 • Reiseforsikring
 • Ulykkesforsikring
 • Private skadeforsikringer

Storebrand

 • Livsforsikring
 • Uføreforsikring
 • Uførerente
 • Kritisk Sykdom
 • Helseforsikring
 • Barneforsikring 

Nordic Benefits

 • Tannhelseforsikring