Innboforsikring

Innboforsikringen vår dekker brann-, natur-, vannskader og tyveri. Forsikringen dekker også erstatningsansvar og rettshjelp for deg som privatperson.

innboforsikring.jpg

Vi har i tillegg inkludert Ekstra-dekning. Den gir deg ekstra trygghet fordi den dekker flere skadetilfeller og har høyere grenser for erstatningsbeløp enn en vanlige innboforsikringer. 

Forsikringen omfatter blant annet:

  • Brann og nedsoting
  • Lynnedslag og elektrisk fenomen
  • Naturskade
  • Vannskade etter rørbrudd
  • Tyveri, ran, overfall og hærverk
  • Rettslig erstatningsansvar
  • Rettshjelp
  • Sykkeltyveri
  • Bekjempelse av skjeggkre, veggdyr og kakerlakker
  • Transportskade ved flytting

Pris avhenger av bosted

Prisen på forsikringen er avhengig av hvor du bor. Du kan velge mellom tre alternative forsikringssummer: kr 1 000 000, kr 2 000 000, kr 3 000 000. Sørg for å velge høy nok forsikringssum for ditt innbo.

Standard egenandel er kr 2 500. 

Forsikring for elsparkesykkel

Fra 2023 må du ha ansvarsforsikring (lovpålagt). Ansvarsforsikring dekker ikke selve sykkelen for brann, tyveri og skader. Det kan du kjøpe egen forsikring for og det anbefales spesielt om du har en kostbar elsparkesykkel.

Elsparkesykkel er ikke lenger dekket av innboforsikringen.

Kontakt forsikringskontoret, så hjelper vi deg. 

Spørsmål og svar