Familieulykkesforsikring

Denne forsikringen kan du kjøpe i tillegg til ulykkesforsikringen du har i den obligatoriske grunnforsikringen. Begge forsikringene gir erstatning, det er ingen samordning eller avkortning.

ulykke.jpg

Ulykkesforsikringen dekker ulykkesskader som fører til varig medisinsk invaliditet. Du kan også få erstatning etter benbrudd og brannskader, til behandlingsutgifter og dagpenger ved sykehusopphold ut over fem døgn.

Forsikringssummen er avhengig av familiesammensetningen på skadedagen, og dekker invaliditetsgrad helt ned til 1 %. Behandlingsutgifter dekkes med inntil 5 % av forsikringssummen. 

Forsikringssummer medisinsk invaliditet

Familie-sammensetning Medlem Ektefelle/samboer Per barn
Enslig medlem 30 G    
Medlem m/ektefelle/ samboer 15 G 15 G  
Medlem m/barn 15 G   15 G
Medlem m/ektefelle/ samboer/ barn 10 G 10 G 10 G

Spørsmål og svar