Helseforsikring

Ventetiden på nødvendige undersøkelser og behandlinger i helsevesenet kan være lang. Helseforsikringen garanterer at du innen 10 virkedager skal ha blitt undersøkt, lagt inn, behandlet eller operert for den sykdommen eller ulykkesskaden du har.

helseforsikring.jpg

Rask og god behandling kan gi kortere (eller ingen) sykemeldingsperiode, og bidra til at du kommer raskere tilbake i jobb, på trening og til hverdagen ellers.

Forsikringen dekker utgifter til nødvendig medisinsk behandling ved sykdom og ved skadetilfeller. Foruten undersøkelse, operasjon, gjenopptrening med mer, har du dekning for fysikalsk behandling og behandling hos psykolog. 

Eyr – legetime på mobilen

Med Eyr kan du få resepter, henvisning og svar på spørsmål om ulike symptomer og sykdommer – uten at du trenger å møte opp hos legen. Du får raskt legetime, og slipper både reisevei og venting. Legene er fastleger eller jobber på sykehus. Tjenesten tilfredsstiller offentlige krav til sikkerhet, og du kommuniserer over en kryptert forbindelse.

Best Care

Best Care er et unikt europeisk nettverk av legespesialister.

Ved mistanke om alvorlige diagnoser, er du garantert utredning og oppstart av behandling i løpet av få dager. Gjennom Best Care kan vi tilby behandling hos noen av Europas fremste spesialister på blant annet hjerte og kreft. 

I de tilfeller hvor behandlingen blir gjennomført på offentlig sykehus, kan du benytte Best Care til å få en «second opinion» fra en uavhengig lege. En ny vurdering av en annen og uavhengig lege kan gi deg som pasient ekstra trygghet når du behøver det som mest.

Vi dekker reise og opphold for ledsager når det beste behandlingstilbudet er i utlandet.

Spørsmål og svar