Ledernepakken

Ledernepakken er obligatorisk med reservasjonsrett for deg som er medlem.

forsikringspakke.jpg

Denne forsikringspakken består av Livs-, Uføre-, og Kritisk sykdomsforsikring. Alle yrkesaktive medlemmer blir med i pakken uten å avgi helseerklæring når de melder seg inn i Lederne. 

Fra og med 2024 har du også digital legehjelp inkludert i pakken som gir deg mulighet for å få rask hjelp av erfarne leger og sykepleiere på telefon og video alle dager, året rundt. Les mer om digital legehjelp 

Forsikringspakken koster kun kr 200 per måned, og trekkes med medlemskontingenten. 

Forsikringssummer i Lederne-pakken:

  • Inntil kr 500 000 dersom du dør.
  • Inntil kr 400 000 dersom du blir arbeidsufør.
  • Kr 100 000 ved kritisk sykdom.

Ett års meldefrist

Husk at det er ett års meldefrist for å få utbetaling. Det vil si at du må informere forsikringskontoret om sykdommen eller skaden senest ett år etter at skaden har oppstått eller diagnosen er stilt, for å få utbetaling.

Spørsmål og svar