Ledernepakken

Ledernepakken er obligatorisk med reservasjonsrett for deg som er medlem.

forsikringspakke.jpg

Denne forsikringspakken består av Livs-, Uføre-, og Kritisk sykdomsforsikring. Alle yrkesaktive medlemmer blir med i pakken uten å avgi helseerklæring når de melder seg inn i Lederne. 

Forsikringspakken koster kun kr 200 per måned, og trekkes med medlemskontingenten. 

Forsikringssummer i Lederne-pakken:

  • Inntil kr 500 000 dersom du dør.
  • Inntil kr 400 000 dersom du blir arbeidsufør.
  • Kr 118 620 (1G) ved kritisk sykdom.

Spørsmål og svar