Uførerente

Uførerente er en forsikring som gir deg en månedlig utbetaling i inntil 4 år dersom du blir 40 % arbeidsufør eller mer.

uførerente.jpg

Over en tredel blir uføre en gang i løpet av sitt yrkesaktive liv.

I dag er det rundt 347 000 mottakere av uføretrygd i Norge. Dette tilsvarer over 10 % av befolkningen i arbeidsdyktig alder. Andelen unge uføre har dessuten økt jevnlig over mange år. I denne gruppen er psykiske lidelser den vanligste årsaken.

Uførerente reduserer inntektstapet ved langvarig sykdom eller skade

Blir du ufør uten å ha forsikring, forsvinner store deler av inntektsgrunnlaget ditt.

Erfaringsmessig tar det mange år før NAV fastsetter en varig uføregrad. Etter sykemeldingsperioden på 12 måneder, går du betydelig ned i inntekt. I denne perioden, frem til du får utbetalt uførekapital, vil uførerenten gi deg en månedlig utbetaling.

Spørsmål og svar