Tjener du godt, straffes du ekstra hardt ved uførhet

Vet du hvor mye du går ned i inntekt hvis du blir alvorlig syk og ikke kan jobbe? Og er du klar over at gapet mellom uføretrygd og lønn er ekstra stort hvis du tjener godt?

jo mer du tjener jomer taper du.jpg

Sosialdemokratiet er en viktig grunnpilar i det norske samfunnet, med utjevning mellom høy og lav inntekt. Dette er allment kjent og akseptert i Norge. Men vet du hvor mye du går ned i inntekt hvis du blir alvorlig syk og ikke kan jobbe?

Klarer du deg med halv lønn?

Uføretrygden du får fra staten ved uførhet er i utgangspunktet rundt 66 prosent av lønnen din - før skatt. Men tjener du mer enn 6G, som er 744 168 kroner, blir ikke dette tatt med i beregningsgrunnlaget.

Mange er ikke er klar over at prosentsatsen på 66 prosent bare gjelder lønn opp til 6G. Dette tilsvarer en utbetaling på 469 735 kroner.

Om du for eksempel tjener 8G, altså 992 224 kroner, vil uføretrygden du får fra staten bare tilsvare halvparten av lønnen. Så de som tjener mye, taper mest.

Uten forsikring kan man ikke forvente å opprettholde den levestandarden man er vant med.

Ønsker du informasjon om vår uføreforsikring?

Gjennom oss kan du kjøpe ekstra uførekapital i tillegg til den du allerede har gjennom medlemsskapet, som gir en engangsutbetaling om du får innvilget minst 40 % varig uføretrygd fra folketrygden. Forsikringen kan også utbetales dersom du har vært helt eller delvis arbeidsufør over flere år. 

Du kan også kjøpe uførerente som gir deg en månedlig utbetaling i inntil 4 år dersom du blir 40 % arbeidsufør eller mer.